Bæredygtighed

Fremme bæredygtighed med Celltech Lifecycle

Hos Celltech mener vi, at bæredygtighed er en væsentlig overvejelse i alle faser af en batteriløsnings livscyklus.

Vores tilgang er baseret på den cirkulære økonomimodel, Celltech Lifecycle, som giver os mulighed for at udvikle langtidsholdbare batteriløsninger.

Desuden hjælper vi vores kunder med at lokalisere second-life applikationer og sikrer, at genbrug overholder lokale love og regler.

På grund af vores dedikation til bæredygtighed er vores batteriløsninger både omkostningseffektive og miljøvenlige.

Celltech Lifecycle.png

Bæredygtighedsforpligtelse

Forpligtelsen til bæredygtighed hos Celltech går ud over dets forretningsaktiviteter.

Vi har en unik chance for at drive vores kunders miljøansvar ved at fokusere på at udvikle og levere bæredygtige batterier og strømsystemer.

Vores cirkulære økonomimodel understøtter bæredygtighed og garanterer, at vores produkters miljøpåvirkninger tages i betragtning gennem hele deres livscyklus.

At påtage sig et ansvar, der rækker ud over vores drift, er også vigtigt for os. I vores Code of Conduct kræver vi derfor, at vores leverandører handler bæredygtigt.

Det er tid til at handle, og Celltech baner vejen for en mere bæredygtig fremtid.

Læs mere om vores bæredygtighedsforpligtelser i vores ESG-politikker.

Bæredygtige batterier og strømsystemer

  • Bæredygtighed er knyttet til hvert trin i en batteriløsnings livscyklus, fra definition af krav til design, fremstilling, servicering og genbrug af batteriet.
  • Kemi og tekniske løsninger valgt til en batteriløsning er også en del af bæredygtighed.
  • Vores langtidsholdbare batteriløsninger er designet til at modstå barske miljøforhold, hvilket forlænger deres oprindelige levetid.
  • Når en batteriløsnings første levetid udløber, hjælper vi vores kunder med at lokalisere second-life applikationer.
  • Genbrug er en kritisk komponent i den cirkulære økonomi-model, og vi sikrer, at den udføres i overensstemmelse med lokale love og regler.

Global Compact

Addtech, vores moderselskab, er medlem af FN initiativet Global Compact. Målet med initiativet er at få virksomheder til at tage ansvar for de 10 principper indenfor områder som menneskerettigheder , arbejdsforhold, miljø og anti-korruption. 

 

Un Global Compact.png

Science Based Targets

Addtech vores moderselskab, har i flere år arbejdet på at integrere klimareduktionstiltag, der understøtter vores mål for 2030. Vi har også forpligtet os til Science Based Targets for vores koncern og vi har sat et mål om at være klimaneutrale for vores egen operationer ( scope 1&2 ) inden 2030, samt udarbejdelse af en køreplan, der skal være klimaneutral i henhold til scope 1,2 og 3, senest i 2050.

Science Based Targets.png

CELLTECHS SØJLER FOR BÆREDYGTIG KRAFT

ADDTECHS ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed er en integreret del af vores ejer Addtech ABs forretning. Du kan læse alt om Addtech AB’s arbejde med bæredygtighed og målsætninger her:

https://www.addtech.com/​sustainability 

Såfremt i ønsker yderligere information om hvordan vi i Celltech Group – Addtech opererer med bæredygtighed er i velkomne til at kontakte os for ydereligere information.

Whistleblower

Vores forretning bygger på respekt for både medarbejdere, samarbejdspartnere, samfund og miljø.

Som en del af Addtech følger og overholder vi vores moderselskabs adfærdskodeks og retningslinjer.

Hvis du mener, at vi ikke overholder vores adfærdskodeks, kan du rapportere det gennem vores whistleblowing-system:

https://report.whistleb.com/en/​addtech