EU’s nye batteriforordning – hvad betyder det i praksis?

Eu Battery Regulation

EU’s nye batteriforordning er en del af European Green Development Program. Dets centrale fokus er skabelsen af ​​en cirkulær økonomi for batterimineraler i Europa. Ud over dette forbedrer det batteriernes sikkerhed og ydeevne. Forordningen trådte i kraft i sommeren 2023. Målet med denne artikel er at tydeliggøre, hvad EU’s nye batteriforordning betyder for operatører, der bruger batterier.

De væsentligste ændringer i EU’s nye batteriforordning

De vigtigste ændringer for professionelle batteribrugere er følgende:

 • Krav til ydeevne og holdbarhed for både genopladelige og ikke-genopladelige batterier
 • I fremtiden skal bærbare batterier være aftagelige og udskiftelige
 • Omfattende mærkningskrav for alle akkumulatorer og batterier
 • QR-kode på alle batterier inklusive et link til tekniske data
 • EU-overensstemmelseserklæring og CE-mærkning
 • Due diligence-forpligtelser for økonomiske aktører, der bringer batterier på markedet. Forpligtelsen omfatter producenter, importører og distributører, men også virksomheder, der importerer batterier til brug i deres egne produkter eller drift. Kun små virksomheder er fritaget for disse forpligtelser.
 • Obligatorisk overensstemmelsesvurdering af fabrikanten, herunder intern produktion og kvalitetskontrol, verificeret af en godkendt tredjepart
 • Grøn batterianskaffelsesprocedure ved offentlige udbud (også for enheder med indbyggede batterier)
 • Genbrug og genfremstilling af brugte batterier (anden levetid)
 • Skærpede indsamlingsmål for udtjente batterier og minimumskrav til genanvendelseseffektivitet og materialegenvinding
 • EU’s nye batteriforordning
Battery Lifecycle Infographic

Figur 1: Den nye EU-batteriforordning – hvad betyder det i praksis?

EU-krav til store batterier

Den nye forordning har nogle særlige krav til industribatterier med en kapacitet på mere end 2 kWh, batterier til lette køretøjer (LMT) og batterier til elektriske køretøjer (EV). Disse krav gælder ikke kun for store lithium-ion-batterier, men også for bly-syre- og NiCd-batterier med kapaciteter helt ned til 170 Ah @ 12 V.

 • Carbon footprint: Deklarationer og ydeevneklassemærkninger er obligatoriske på batteriet
 • Minimum dokumenteret indhold af genanvendt kobolt, bly, lithium og nikkel råvarer
 • Et digitalt batteripas, der kan findes via QR-koden på batteriet
 • Beviste og dokumenterede parametre for elektrisk ydeevne og holdbarhed
 • Indsamling og genanvendelse af industribatterier bør forvaltes på samme måde, som indsamling og genanvendelse af forbrugerbatterier allerede forvaltes. Dette inkluderer også det gratis nationale indsamlingsnetværk. Dette adskiller sig fra det gældende EU-batteridirektiv, hvor producent og køber af industribatterier kan aftale, hvor batterierne returneres, og hvordan genbrugsomkostningerne deles. I praksis kræver den nye forordning en lokal producentansvarsorganisation, der tager sig af indsamlingsnetværket og genanvendelse af store industrielle lithiumbatterier. Celltech er aktivt involveret i etableringen af ​​et sådant indsamlings- og genbrugssystem i Finland
 • Specifikke sikkerhedstest er påkrævet for batterienergilagring, herunder brandtest. Dokumenter om overholdelse af det permanente lagersystem skal foreligge allerede 12 måneder efter forordningens ikrafttræden.
 • Forordningen understreger den rolle, som de gældende CEN-, CENELEC- og IEC-standarder spiller i valideringen af ​​forordningens krav.

Due diligence-krav i EU’s nye batteriforordning

 • Enhver kommerciel operatør, der sætter enhver type batterier på markedet, skal overholde due diligence-forpligtelserne vedrørende batterimineraler allerede inden for 24 måneder efter forordningens ikrafttræden. Det skal bemærkes, at kommercielle aktører omfatter producenter, importører og distributører samt virksomheder, der importerer batterier til brug i deres egne produkter eller drift.
 • Den kommercielle operatørs ledelsessystem skal understøtte virksomhedens due diligence-politik. Den skal identificere, hvilken mine, raffinaderi og smelter de anvendte batterimineraler kommer fra, medmindre opstrømsleverandøren er tredjepartscertificeret.
 • Operatøren skal udarbejde en risikostyringsplan og om nødvendigt lægge pres på leverandører og deres forsyningskæder. Operatøren skal overveje at suspendere eller afbryde samarbejdet med leverandøren, hvis kravene ikke er opfyldt. Ved drift med en leverandør, der ikke opfylder kravene, skal operatøren selv opfylde leverandørens krav. Den skal forhandle med både lokale, nationale og internationale myndigheder. Den skal også rådføre sig med relevante tredjeparter, såsom lokalsamfund.
 • Operatøren skal attestere sin due diligence-politik og -system med en tredjepart. Den skal videregive oplysninger til interesserede parter og offentliggøre en årlig offentlig gennemgang af sine due diligence-politikker, resultater og foranstaltninger, herunder et resumé af tredjepartsrevisioner.
 • Mindre virksomheder med en årlig omsætning på under 40 mio. EUR er ikke omfattet af dette krav. Omsætningen opgøres på koncernniveau, ikke for et enkelt datterselskab. Dette kompromis blev indgået, efter at Kommissionen oprindeligt foreslog due diligence kun for store batterier, og Parlamentet ønskede at udvide det til alle batterier og akkumulatorer. Desværre sætter denne afvejning virksomheder i ganske forskellige positioner. Derudover er en stor del af industribatterierne fra lande uden for EU importeret af SMV’er i mange europæiske lande, og denne betydelige mængde er nu undtaget fra disse forpligtelser.
 • Virksomheder, der har brug for batterier, skal nu vælge, om de vil købe batterier fra en mindre virksomhed uden due diligence-processer eller fra en bæredygtig udviklingsvirksomhed, der tager sig af due diligence-forpligtelser. Vi tror på, at mange virksomheder, der arbejder for en mere bæredygtig verden, træffer det rigtige valg.
 • Det er sandsynligt, at mange udstyrsproducenter og serviceudbydere vil afholde sig fra at importere batterier i fremtiden for at undgå at etablere et due diligence-system for batterier.

Kontakt os, hvis du har brug for ansvarlige, fremtidssikrede batterier, der opfylder kravene i EU’s nye batteriforordning.