Ny EU-batteriforordning – Hvordan skal virksomheder, der bruger batterier, forberede sig i 2024?

EU-batteriforordning

EU’s nye batteriforordning er et vigtigt skridt i retning af en mere bæredygtig og konkurrencedygtig batteriøkonomi. Forordningen fastsætter nye krav til design, fremstilling, mærkning, genvinding og rapportering af batterier. Forordningen gælder for alle batterier, der importeres til eller anvendes i EU, herunder bærbare batterier, industribatterier og bilbatterier. Virksomheder, der bruger batterier, skal være opmærksomme på deres forpligtelser og forstå, hvordan de sikrer, at deres partnere overholder reglerne.

Forordningen har til formål at fremme batteriers levetid, sikkerhed, energieffektivitet og miljøvenlighed. Forordningen har også til formål at mindske de miljø- og sundhedsfarer, der forårsages af batterier, og at fremme den cirkulære økonomi og batteriernes materialeeffektivitet. Forordningen støtter EU’s grønne pagt og klimamålene.

Køreplan

Den nye EU-batteriforordning blev offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 28. juli 2023 og trådte i kraft den 17. august 2023. Forordningen vil dog gradvist finde anvendelse fra den 18. februar 2024.

Det skal bemærkes, at forskellige reguleringsartikler har forskellige tidslinjer, så kun nogle ting skal være klar i februar, nogle i august 2024 og nogle meget senere.

Krav til batteriproducenter i 2024

Celltech A/S og Celltech Groups egne batterifabrikker er godt rustet til forordningens krav. Vi har også sikret, at vores leverandører er parate til at opfylde kravene i batteriforordningen.

Nedenfor er et resumé af 2024-kravene til Celltech Groups batteriproduktionsanlæg. Bemærk, at batterityper, der er fremstillet af dine andre leverandører, kan have andre krav.

18. februar 2024

De krav, der træder i kraft, vil stort set være de samme som i det gamle batteridirektiv:

  • REACH-forordningens overensstemmelse i henhold til (bilag XVII, artikel 4, stk. 2, litra a), i direktivet om udrangerede køretøjer og batteriforordningen bilag I)
  • Batterier, der indeholder mere end 0,004 % bly, mærkes med det kemiske symbol “Pb”, og batterier, der indeholder mere end 0,002 % cadmium, mærkes med “Cd”.

18. august 2024

Flere nye krav træder i kraft i august, herunder:

  • Fabrikanten skal anbringe CE-mærkningen på hvert batteri.
  • Fabrikanten skal udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring for hver batterimodel.
  • Fabrikanten skal udarbejde visse tekniske dokumentationsdokumenter.
  • Fabrikanten anvender et godkendt kvalitetsstyringssystem ved fremstilling, inspektion og prøvning af færdigproduktet og er underlagt overvågning. Dette gælder kun for nogle typer batterier.
  • Fabrikanten skal sikre, at batteriet har klare, forståelige, læselige instruktioner og sikkerhedsoplysninger.
  • Fabrikanten skal på batteriet anføre sit navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke, postadresse samt kontakt info og om muligt sit websted og sin e-mailadresse.
  • Fabrikanten skal sikre, at batterierne er forsynet med modelidentifikatoren og et batch- eller serienummer, produktnummer eller anden identifikator.

Krav, der træder i kraft senere

Det skal bemærkes, at kravet om rettidig omhu træder i kraft i august 2025, beregningen af CO2-fodaftrykket for genopladelige industribatterier i februar 2026 og kravet om indhold af genanvendte materialer for industribatterier i august 2028.

EU-batteriforordning

Hvordan er Celltech A/S og Celltech Group forberedt?

Celltech A/S er en del af Celltech Group – Nordens førende batterileverandører, som tilbyder holdbare batterier af høj kvalitet til sine kunder inden for forskellige områder. Celltech Group har egne batterifabrikker i Bulgarien, Kina, Finland og Tyskland. Celltech Group er forpligtet til at overholde EU’s nye batteriforordning og sikre, at batterierne opfylder alle forordningens krav.

Vi har nøje fulgt udarbejdelsen og anvendelsen af batteriforordningen og foretaget de nødvendige ændringer i vores batteriers design, fremstilling, mærkning, genbrug og sikkerhed. Vi har også uddannet vores medarbejdere og partnere i forordningens indhold og virkninger. Vi står klar til at besvare vores kunders spørgsmål og yde den bedst mulige service ved køb og brug af batterier.

Vi har også sikret, at alle vores leverandører, der forsyner os med batterier, er opmærksomme på og overholder reglernes krav. Vi har bedt dem om skriftlige forsikringer om, at deres batterier overholder forordningen og har den nødvendige dokumentation og mærkning.

Hvad skal du gøre?

Hvis du bruger batterier i din virksomhed, skal du være opmærksom på den nye EU-batteriforordning og dens indvirkning. Du skal sikre dig, at du køber dine batterier fra pålidelige og ansvarlige leverandører, såsom Celltech A/S, der overholder reglernes krav.

Bemærk, at hvis du kun bringer batterier ind i landet til eget brug, er du stadig ansvarlig for mange af kravene i forordningen.

Vi håber, at denne artikel har været værdifuld og informativ. Kontakt vores specialister, hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at vælge batterier.

Mere info om EU-batteriforordning

Hvis du vil vide mere om den nye EU-batteriforordning og dens indvirkning på batteribrugere og -producenter, kan du også se følgende ressourcer:

https://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2023/07/10/council-adopts-new-regulation-on-batteries-and-waste-batteries/

New law on more sustainable, circular and safe batteries enters into force – European Commission (europa.eu)

Forordning – 2023/1542 – DA – EUR-Lex (europa.eu)