A part of Celltech Group

Miljø & Kvalitet

Celltech A/S og vores medarbejdere, stræber efter at samtlige processer udføres på en så miljøvenlig måde som muligt.

Stadige forbedringer og bevidsthed om miljøspørgsmål præger vort arbejde og samtlige medarbejdere til at stræbe efter at mindske miljøpåvirkning.

Med en aktiv markedsføring og teknisk support påvirker vi vores kunder til at vælge batterier, som er mest skånsomme for miljøet for så hurtigt som muligt at få udfaset miljøbelastende batterier, hvor det teknisk er muligt. Vi stræber efter altid at benytte produkter med bedst mulig miljø præstation. Vi stræber efter produkter med emballage som påvirker miljøet mindst mulig.

Elretur Celltech Logo

Vi arbejder aktivt for at optimere vores logistik og undgå unødig transport. Ligeledes prioriterer vi leverandører, der har en miljøpolitik. Celltech arbejder på at undgå irrelevant ressourceforbrug. Det gør vi for at opnå optimal udnyttelse af råmaterialer og dermed undgå uvæsentlig belastning af miljøet samt overforbrug.

Indsamling, opbevaring og korrekt bortskaffelse af batterier bliver praktiseret ved nøje sortering af hvert produkt.